KWF IPSO IPSO

Kanker, een nieuw evenwicht

Als je herstelt van kanker  of je bent chronisch ziek, dan is weer aan het werk gaan een grote uitdaging. Het brengt je veel, zoals afleiding, financiële zekerheid en contact met collega’s. Het verlegt ook je focus van ziek naar beter en geeft je het gevoel dat je weer meedoet met de maatschappij. Weer aan het werk gaan roept ook vragen op: hoe bouw ik op, kan ik dat nog wel en wanneer begin ik?

Veel mensen met kanker ervaren problemen bij de terugkeer naar werk. Deels heeft dit te maken met de ziekte, de behandeling daarvan en de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Daarnaast krijgen mensen met kanker nauwelijks  advies over werk en werkhervatting omdat hierover tussen de medische en arbo-professionals vaak nog weinig communicatie plaatsvindt. De huidige wet- en regelgeving kan ook een obstakel zijn: vaak moeten beslissingen worden genomen op momenten dat niet vast te stellen is hoe het ziekteproces verloopt. Ook kan het zijn dat er nog sprake is van een onzeker herstel. Geen of onvoldoende steun in de werkomgeving kan de terugkeer naar werk belemmeren. Als de terugkeer naar werk niet lukt en iemand afhankelijk wordt van een sociale uitkering kan dat een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. Zo verslechtert de financiële situatie en worden de sociale contacten en de emotionele steun van collega’s gemist.

http://lifecrystal.mvlc.nl

Marijke Verhoeven helpt u op weg:
• een inventarisatie te maken van uw situatie: waar was ik, waar ben ik en waar wil ik heen;
• uw werk te hervatten volgens een plan dat bij u past én houvast geeft aan u en uw werkgever;
• met persoonlijke support, gericht op die dingen die juist na kanker of chronische ziekte een rol spelen;
• uw mogelijkheden te herontdekken en om om te gaan met beperkingen;
• bij alle regel- en uitzoekwerk en bij uw rechten en plichten.