KWF IPSO IPSO

ZZG

Voor al uw vragen

betreffende palliatieve zorg kunt u terecht bij de wijkverpleegkundigen van de ZZG-zorggroep. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een huisbezoek.  https://www.zzgzorggroep.nl/contact/

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te realiseren. De zorg richt zich vooral op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Maar ook is er aandacht en zorg voor gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte en allerlei praktische zaken.