KWF IPSO IPSO

Inloophuis de Korenbloem draagt stokje over aan het Marikenhuis

Het Inloophuis de Korenbloem  heeft de afgelopen jaren in Groesbeek de deur geopend voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor, aan informatie of contact met lotgenoten. Deze inloop was speciaal bedoeld voor mensen die kampen met kanker of een andere ernstige ziekte, en voor hun naasten.

De laatste jaren was het echter moeilijk om onze intenties waar te maken waardoor het bestuur heeft moeten besluiten de huisvesting van het inloophuis de Korenbloem in de Mallemolen op te zeggen en te stoppen met de activiteiten.  Wij zijn verheugd te melden dat er activiteiten blijven bestaan voor mensen geraakt door kanker in Groesbeek. 

Het Marikenhuis uit Nijmegen zal onder de naam “Marikencafé” voorlichting en thema-avonden organiseren in de Gemeente Berg en Dal in nauwe afstemming met de welzijnsorganisatie Forte Welzijn en plaatselijke ervaringsdeskundigen en professionals. Tijdens deze  bijeenkomsten kan iedereen die denkt baat te hebben bij lotgenotencontact of een luisterend oor, ook in contact komen met daartoe opgeleide gastheren en gastvrouwen. 

Deze Marikencafé’s worden ook reeds georganiseerd in Wijchen en Beuningen.

De overdracht naar het Marikenhuis werd gemarkeerd door een thema-avond ‘Kanker heb je niet alleen’ die Inloophuis de Korenbloem en het Marikenhuis samen met Forte Welzijn in oktober in Gasterij ‘t Groeske in Groesbeek hebben georganiseerd. 

De Stichting Inloophuis Groesbeek is vervolgens per 1 december 2019 ontbonden.

Het bestuur van het Inloophuis de Korenbloem wil zijn dank en waardering uitspreken naar alle (oud)-vrijwilligers  vaak zelf ‘ervaringsdeskundige’,  die geheel belangeloos hun tijd en energie hebben ingezet voor het Inloophuis om mensen uit Groesbeek en omgeving die met een ernstige ziekte kampen, te ondersteunen, met activiteiten en een luisterend oor. We zijn ook dank verschuldigd aan  de gasten die hun vertrouwen hebben geschonken aan onze vrijwilligers. Onze dank gaat ook uit naar de instellingen, bedrijven en personen die ons in natura of financieel hebben gesponsord, en allen van wie wij periodiek een financiële ondersteuning ontvingen.