KWF IPSO IPSO

B E L E I D S P L A N

D O E L S T E L L I N G

De Stichting heeft als doelstelling: Een makkelijk toegankelijke plek voor informatie, ontspanning en ondersteuning te zijn. Een tweede huiskamer voor iedereen die direct of indirect met een ernstige ziekte zoals kanker te maken heeft. Het gebied dat Inloophuis Groesbeek bestrijkt zijn de Gemeente Groesbeek (vanaf 2016 Gemeente Berg en Dal, voorheen gemeente Millingen, Ubbergen en Groesbeek) en de omliggende gemeenten, Heumen-Malden, Mook-Middelaar, Gennep, Milsbeek en Ottersum. Een gebied dat ongeveer 79.000 inwoners telt.

V O O R    W I E ?

Kanker is er ineens en men moet een of andere manier vinden om er mee om te gaan. Dit geldt niet alleen voor de persoon met kanker, maar ook voor haar/zijn naaste omgeving. Het is dan prettig ergens terecht te kunnen voor hulp en ondersteuning die aanvullend is op de professionele medische en psychische zorg, zodat we kunnen bijdragen aan het zo optimaal mogelijk houden van de kwaliteit van leven.
Om dit te verwezenlijken biedt het inloophuis een prettige ontmoetingsruimte waar koffie en thee altijd klaar staat. Naast de ontmoetingsruimte is er een activiteitenruimte en een stilteruimte. Deze drie kamers omsluiten een intieme binnentuin met een gezellig zitje en een vijvertje.
Men kan er terecht voor informatie, activiteiten en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, beweging, voeding, zingeving, werk, financiën, uiterlijke verzorging, buddyzorg en nog  veel meer.

B E S T U U R L I J K

Het bestuur met de portefeuilles PR en Communicatie, Financiën, Sponsoring en Subsidies, Vrijwilligers en Huisvesting zet in op het handhaven en uitbouwen van de naamsbekendheid. Het bestuur is voortdurend bezig om de financiële basis te versterken.

Het bestuur wil komend jaar met enkele personen uitbreiden om zodanig afgetreden bestuursleden te vervangen en de continuïteit en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.