KWF IPSO IPSO

A L G E M E E N

Ineens is het er en sta je voor de taak een manier te vinden om er mee om te gaan, kanker. Dit geldt niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de directe omgeving.  Het is fijn om in een dergelijke situatie niet alleen te staan en ergens terecht te kunnen voor informatie, een luisterend oor of ondersteuning naast de reguliere medische zorg.

I N L O O P H U I S    D E  K O R E N B L O E M

biedt ondersteuning, informatie en ontspanning aan iedereen die direct of indirect te maken heeft met de gevolgen van een ernstige ziekte, zoals kanker.

L O G O

De korenbloem is een akkeronkruid, dat immers niet vergaat!
En symboliseert onafhankelijkheid en fijngevoeligheid!