KWF IPSO IPSO

B E L O N I N G

T O T    H E T    D O E L

behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.