KWF IPSO IPSO

J A A R V E R S L A G

ILHGJaarverslag2016

ILHGJaarverslag2015

ILHGJaarverslag2014

ILHGJaarverslag2013

S T I C H T I N G     I N L O O P H U I S    G R O E S B E E K

is 31 mei 2013 opgericht.
De Stichting heeft als doel: een makkelijk toegankelijke plek voor informatie, ontspanning en ondersteuning te zijn. 

Een tweede huiskamer voor iedereen die direct of indirect met een ernstige ziekte zoals kanker te maken heeft. Het gebied dat Inloophuis Groesbeek bestrijkt zijn de Gemeente Groesbeek, die nu ook de dorpen Ubbergen, Beek, Berg en Dal, en Millingen omvat en de omliggende woonkeren, Mook-Middelaar, Gennep, Milsbeek  Ottersum, Malden, Molenhoek en Heumen. Een gebied dat ongeveer 79.000 inwoners telt.

I N Z E T 

Voor al onze activiteiten geldt dat deze niet te realiseren zouden zijn zonder de
belangeloze inzet van administratieve medewerkers, het PR-team, onze gastvrouwen
en activiteiten- en workshopleiders. Het is hartverwarmend te zien hoe serieus en met hoeveel warmte zij zonder uitzondering zich inzetten voor het Inloophuis. Wij willen dan ook via deze weg onze waardering en dank uitspreken. In deze dank zijn ook betrokken mensen en instellingen met wie we een warme samenwerking hebben, zoals Plurijn, de Buurtmarkt in Breedeweg, de ZZG, Buurtzorg Groesbeek, Forte Welzijn, de Katholieke Ouderen Bond, Stichting Palliatieve Terminale Zorg, Steunpunt Mantelzorg en vele anderen.

Natuurlijk vergeten we niet in deze dank te betrekken allen die op wat voor manier ons financieel of met producten in natura gesteund hebben. Speciale dank gaat uit naar degenen die ons maandelijks of jaarlijks financieel ondersteunen.
Fondsen, sponsoren, organisaties en particulieren: dank u wel!
Zonder jullie zou het Inloophuis Groesbeek het niet redden.