KWF IPSO IPSO

G E S C H I E D E N I S

Ineens is het er en sta je voor de taak een manier te vinden om er mee om te gaan. Dit geldt niet alleen voor de zieke, maar ook voor de naaste omgeving. Het is fijn om in een dergelijke situatie niet alleen te staan en ergens terecht te kunnen voor ondersteuning naast de medische zorg.

2 9   M E I   2 0 1 5

29 Mei 2015 vond het Seminar “Zorg rondom kanker” plaats in de grote zaal van De Mallemolen. In samenwerking met het Inloophuis belichten Radboud UMC, William Yang Foundation, Heleen Dowling Instituut, Centrum De Appel en huisarts Jaap Schuurmans verschillende dimensies in de psychosociale begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. Meer dan 100 belangstellenden zowel uit de doelgroep als vanuit de hulpverleners hebben een sfeervolle, intensieve middag bijgewoond.

D E    M A L L E M O L E N

Vanaf februari 2014 is het Inloophuis Groesbeek gevestigd in de Mallemolen
Kloosterstraat 11, 6562 AT Groesbeek.
Sinds 1 oktober 2014 zijn ruimten betrokken in de Mallemolen.
Momenteel bezetten we twee ruimtes. De ontvangstruimte, met een grote werktafel voor activiteiten en vergaderingen, en een soort spreekkamer annex stilteruimte, voor privé-gesprekken, als iemand daar even behoefte aan heeft; er is daar ook een werkplek voor de organisatie zelf.

3 1    M E I    2 0 1 3 

Stichting Inloophuis Groesbeek is op 31 mei 2013 opgericht.  Per september 2013 ging de deur van het Inloophuis Groesbeek aan de Herwendaalseweg 24 officieel voor het eerst voor gasten open. Het Inloophuis Groesbeek is gegroeid tot een  gedragen Burgerinitiatief waar gemeenten, zorg- en welzijn partijen, burgers en vooral ook de gasten in mee participeren.

O V E R K O E P E L I N G

In Nederland zijn er ongeveer 88 inloophuizen die aangesloten zijn bij de IPSO. Inloophuizen zijn financieel afhankelijk van sponsors, donaties, schenkingen en worden voornamelijk gerund door vrijwilligers.

C A S A     D E O

Stichting Casa Deo, initiatiefneemster Wilma de Bruin, heeft december 2012 een subsidie ontvangen van KWF kankerbestrijding voor de opstart van een Inloophuis. Geïnitieerd vanuit Stichting Casa Deo is in het voorjaar 2013 een betrokken groep Groesbeekse vrijwilligers gestart met de voorbereiding van het Inloophuis Groesbeek vanuit de visie: “Vallen doe je alleen, opstaan doe je samen”