KWF IPSO IPSO

O R G A N I S A T I E

Stichting Inloophuis Groesbeek is 31 mei 2013 opgericht. De visie van Inloophuis Groesbeek is: “Vallen doe je alleen, opstaan doe je samen”. Vanuit die visie wordt invulling en uitvoering gegeven aan het beleid en de doelstellingen van het inloophuis.

B E S T U U R

heeft als gezamenlijke taak het Inloophuis De Korenbloem op een inspirerende en deugdelijke wijze invulling te geven binnen de financiële en beheersmatige kaders die bestuurlijk jaarlijks worden vastgesteld.

Voorzitter ad interim – Petra Eshuis
Secretaris ad interim – Jos Perenboom
Penningmeester – Jan Norp 

P O R T E F E U I L L E S

Portefeuille Financiën
Jan Norp

Portefeuille Huisvesting
Petra Eshuis

Portefeuille PR en Communicatie
Jan Norp 

Portefeuille Vrijwilligers
vacature

Portefeuille Sponsoring en Subsidies
Jan Norp en Jos Perenboom

I N   M E M O R I A M

Johan den Dekker, voorzitter van maart tot oktober 2017.
Johan was net met veel energie en veel zin begonnen aan deze uitdagende positie. Hij is echter tegen alle verwachtingen in op 47-jarige leeftijd overleden. We danken hem voor zijn inzet.