KWF IPSO IPSO

O R G A N I S A T I E

Stichting Inloophuis Groesbeek is 31 mei 2013 opgericht, en per 1 december 2019 ontbonden. De visie van Inloophuis Groesbeek was: “Vallen doe je alleen, opstaan doe je samen”. Vanuit die visie werd invulling en uitvoering gegeven aan het beleid en de doelstellingen van het inloophuis.

B E S T U U R

Het laatst dienende bestuur werd gevormd door:

Voorzitter ad interim – Petra Eshuis
Secretaris ad interim – Jos Perenboom
Penningmeester – Jan Norp