KWF IPSO IPSO

O R G A N I S A T I E

Stichting Inloophuis Groesbeek is 31 mei 2013 opgericht. De visie van Inloophuis Groesbeek is: “Vallen doe je alleen, opstaan doe je samen”. Vanuit die visie wordt invulling en uitvoering gegeven aan het beleid en de doelstellingen van het inloophuis.

B E S T U U R

heeft als gezamenlijke taak het Inloophuis De Korenbloem op een inspirerende en deugdelijke wijze invulling te geven binnen de financiële en beheersmatige kaders die bestuurlijk jaarlijks worden vastgesteld.

Voorzitter ad interim – Petra Eshuis
Secretaris ad interim – Jos Perenboom
Penningmeester – Jan Norp