KWF IPSO IPSO

Privacy – AVG

Het Inloophuis Korenbloem streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Privacy Statement