KWF IPSO IPSO

G I F T E N !

Voor het doen van GIFTEN zijn er vier mogelijkheden 

Een bijdrage in het spaarvarken in het Inloophuis

Als u een eenmalige gift wilt overmaken voor het Inloophuis, kan dat op onze
bankrekening NL69 RABO 0159 1070 40

U kunt ook uw bank opdracht geven periodiek (maand/kwartaal/jaar) een bepaald bedrag over te maken op bovenstaande rekening

U kunt ook gebruik maken van onze automatische incasso, waarmee u het Inloophuis machtigt maandelijks €2.50, €5.00 of €10.00 af te laten schrijven van uw rekening.

ILHGMachtigingSEPA