KWF IPSO IPSO

S C H E N K E N

E R F E N I S

Veel mensen houden graag de regie over hun nalatenschap en laten door een notaris vastleggen wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Je kunt Inloophuis Groesbeek in je testament benoemen tot (mede)erfgenaam, of er een legaat aan nalaten. Door de benoeming tot erfgenaam — de zogeheten erfstelling — bepaal je zelf welk percentage van je vermogen ten goede komt aan het inloophuis. Met een legaat laat je een vastgesteld geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na aan het inloophuis. 

A N B I – S T A T U S

Inloophuis Groesbeek heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat door het Inloophuis geen successierecht betaald hoeft te worden over het ontvangen deel van een nalatenschap. Het volledige bedrag kan dus worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten.
Een notaris kan je nader adviseren over schenken en nalaten aan het inloophuis

B E L A S T I N G V R I J    S C H E N K E N

Door uw schenkingen officieel of notarieel te regelen, kunt u gebruik maken van belastingvoordelen die de overheid verbindt aan het steunen van goede doelen. U kunt dan bijna tweemaal zoveel schenken voor hetzelfde geld.

Een officiële of notariële schenking, ook wel lijfrente schenking genoemd, is een vorm van schenken met een maximaal belastingvoordeel. De fiscus verbindt hier wel de verplichting aan dat de jaarlijkse schenking wordt vastgelegd voor een minimale periode van 5 jaar. In tegenstelling tot de normale giften is deze schenking volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel. Uw fiscale voordeel is afhankelijk van uw inkomen en de belastingschijven waarin u valt. De fiscus betaalt dus maximaal 52% van uw schenking.
Voorwaarde voor deze schenking is dat er in een Schenkings Overeenkomst wordt vastgelegd hoeveel u jaarlijks, gedurende tenminste vijf jaar schenkt.