KWF IPSO IPSO

V R I E N D

“Vallen doe je alleen, opstaan doe je samen”

Vanuit deze visie nodigt Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek u uit om samen een inloophuis te realiseren voor Groesbeek en omgeving. Wordt vaste vriend voor € 2.50, 5.00 of 10.00 per maand.
Gebruik hiervoor het Machtigingsformulier op deze pagina. 

Een gift is aftrekbaar voor de belasting als deze (eventueel met andere giften samen) voor één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van je onzuivere inkomen bedraagt.

Als u Inloophuis Groesbeek wilt steunen en daarbij maximaal profiteren van belastingvoordeel, zet uw gift dan om in een officiële of notariële schenking. Dat is een periodieke schenking die jaarlijks volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Inloophuis Groesbeek heeft een ANBI-status. De belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Dat is gunstig voor u en voor ons. U kunt een hoger bedrag doneren zonder dat het u extra geld kost.

ILHGMachtigingSEPA