KWF IPSO IPSO

S A M E N W E R K I N G

S A M E N W E R K I N G

Het inloophuis maakt deel  uit van de zogenaamde sociale kaart, instanties die ieder op hun eigen wijze bijdragen aan de ondersteuning van mensen die in een onzekere periode een stapje verder willen komen. Samen met onze samenwerkingscontacten streven we naar een goede belangenbehartiging en kwaliteitsverbetering.

Inmiddels is het inloophuis ingebed een een scala van sociaal maatschappelijke organisaties en biedt geen medische of therapeutische behandelingen aan. In het inloophuis is een stilteruimte waar professionele begeleiders, therapeuten en zorgaanbieders een gast kunnen ontvangen.
Er is nauwe samenwerking met diverse instanties:

– ZZG Zorggroep
– Life crystal – psychosociale begeleiding voor mensen met kanker
– Steunpunt Mantelzorg
– KBO Groesbeek
– SWOM Millingen
– Forte Welzijn
– Centrum De Appel Nijmegen
– William Yang Foundation
– Helen Dowling Institute
– Sociale Teams
– Fysiotherapeuten
– Kerkelijke Instellingen
– Huisartsen

V E R W I J Z E R S 

Patiƫnt verwacht informatie van arts

PatiĆ«nten verwachten dat hun behandelaar hen niet alleen informeert over het verloop van de medische behandeling, maar ook dat hij hen wijst op de mogelijkheden van aanvullende psychosociale ondersteuning. 

Voor veel artsen is aandacht voor zowel de ziekte als de mens daarachter echter lang niet zo vanzelfsprekend. Dat blijkt uit onderzoek dat ResCon en Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam met steun van KWF Kankerbestrijding hebben uitgevoerd. In de spreekkamer van de specialist of huisarts komt de emotionele impact van kanker slechts in een op de vier gevallen ter sprake.

Meer informatie over dit bericht: Brancheorganisatie IPSO www.IPSO.nl (Inloophuizen en Psycho-Oncologische centra). Contactpersoon: Lily Nieuwenhuizen, 06-54266103