KWF IPSO IPSO

Zorgaanbieders

In het inloophuis zelf zullen geen medische of therapeutische behandelingen worden uitgevoerd, maar in het inloophuis zal wel een behandel- en spreekkamer zijn voor professionele begeleiders, therapeuten en zorgaanbieders uit Groesbeek en regio. 

Inmiddels is het inloophuis ingebed een een scala van sociaal maatschappelijke organisaties. Er is nauwe samenwerking met diverse instanties:

– ZZG Zorggroep
– Life crystal –¬†psychosociale begeleiding¬†voor mensen met kanker
– Steunpunt Mantelzorg
– KBO Groesbeek
– Stichting Welzijn Groesbeek
– Centrum De Appel
– William Yang Foundation
– Helen Dowling Institute
– Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
– Sociale Teams