KWF IPSO IPSO

Vacatures

G A S T V R O U W – G A S T H E E R 

Beschikt u over een luisterend oor, inlevend vermogen en de aanleg om het mensen naar de zin te maken? Inloophuis De Korenbloem heeft behoefte aan gastheren en -vrouwen.  Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers. Zij zorgen voor een warme ontvangst en zijn er even voor u. Daarnaast beantwoorden zij de telefoon en organiseren of helpen bij activiteiten. 

Graag contact opnemen met het Inloophuis 024 675 6071 of via email:
info@inloophuisgroesbeek.nl

B E S T U U R  

Het Bestuur van de Stichting Inloophuis Groesbeek heeft als taak  Inloophuis De Korenbloem op een inspirerende en deugdelijke wijze invulling te geven binnen de financiële en beheersmatige kaders die jaarlijks worden vastgesteld. Op dit moment zijn er vier bestuursleden. Wanneer iemand denkt dat hij of zij het bestuur kan versterken houden wij ons aanbevolen. Er wordt naar gestreefd eens per twee maanden een bestuursvergadering te beleggen.

Graag contact opnemen met het Inloophuis 024 675 6071 of via email: voorzitter@inloophuisgroesbeek.nl