KWF IPSO IPSO

Veel gestelde vragen

Wat is een inloophuis?

Een inloophuis biedt ondersteuning, informatie en ontspanning aan iedereen die direct of indirect te maken heeft met de gevolgen van kanker of een andere ernstige ziekte.

Hoeveel inloophuizen zijn er in Nederland?

Er zijn 78 inloophuizen in Nederland. Deze zijn verbonden in een overkoepelend orgaan: IPSO – Instelingen PsychoSociale Oncologie. 

Wie betaalt een inloophuis? 

De meeste inloophuizen zijn opgestart met een subsidie van het KWF. Huisvestingskosten zijn moeilijk bij elkaar te krijgen want deze kosten worden niet gesubsidieerd. Activiteiten kunnen door ze onder te brengen in projecten gesubsidieerd worden door verschillende fondsen.

Biedt een inloophuis professionele zorg? 

Nee, een inloophuis is aanvullend op de reguliere gezondheidszorg. De gastvrouwen en gastheren hebben wel een professionele training van de IPSO gehad.